Yönetim Kurulu
Ahmet ERTÜRK (Hayvancılık Kooperatifi Merkez Birliği Genel Başkanı)
Recep PULAT (Haykoop Merkez Birliği Genel Bşk. Yrd. - Sakarya Bölgesi Birlik Başkanı)
Ramazan KOMAN (Haykoop Merkez Birliği Muhasip Üye - Konya Bölgesi Birlik Başkanı)
Faruk ÖZEN(Haykoop Merkez Birliği Üye – BalıkesirBölgesi Birlik Başkanı)
Salih AKKOÇ(Haykoop Merkez Birliği Üye - Kırklareli Bölgesi Birlik Başkanı)


Denetleme Kurulu
Abdulkadir KURUCU (Haykoop Merkez Birliği Dnt. Kurulu Üyesi – Isparta Bölgesi Birlik Başkanı)
Yaşar AKDEMİR(Haykoop Merkez Birliği Dnt. Kurulu Üyesi – Kayseri Bölgesi Birlik Başkanı)
Ahmet TİNTAŞ (Haykoop Merkez Birliği Dnt. Kurulu Üyesi – Afyonkarahisar Bölgesi Birlik Başkanı)