Kooperatifçiliği daha ileriye götürmek amacıyla aşağıdaki soruların cevaplarını arıyoruz. Lütfen yorumlarınızı, görüşlerinizi bize iletiniz. 

 

 1. Kooperatiflerin üretim planlaması ve pazarlama konusunda ki etkinliğin artırılması için mevzuat düzenlemeleri başta olmak üzere neler yapılabilir?
 2. Mevzuattaki boşluklar nelerdir?
 3. Tarım Politikaları içinde kooperatiflerin yeri ne olmalı?
 4. Kooperatif devlet ilişkisi nasıl olmalı?
 5. Örgütlenmede ki görev tanımdan kaynaklanan karışıklık nasıl giderilebilir?
 6. Kooperatiflerin fonksiyonel olması için sağlanabilecek avantajlar neler olmalı?
 7. Kooperatiflerin iş ve işlemlerinin denetlenmesi nasıl olmalı
 8. Kooperatiflerin mali açıdan güçlenmesi için ( finansman sorunun çözümü için ) neler yapılması gerekmektedir.
 9. Kooperatiflere finansal kaynak sağlayacak kooperatif bankası kurulması hakkındaki görüşleriniz?
 10. Kooperatiflerin AR-GE çalışmaları hakkında ki görüşleriniz nelerdir?
 11. 1163 sayılı Kanunla kurulmuş kooperatiflerin Tarım ve Orman Bakanlığı çatısı altında toplanması hakkında görüşleriniz?
 12. Kooperatiflerde görülen dağınık örgüt yapısının düzenlenmesi nasıl olmalıdır.
 13. Tarımdaki örgüt yapısının düzenlenmesi nasıl olmalıdır? Örgütlerin ortak çıkarlar doğrultusunda hareket etmesi nasıl sağlanabilir?
 14. Örgütlenme bilincinin arttırılması için neler yapılabilir? Örgüt yöneticilerinin ve üye çiftçilerin bilinçlendirilmesi için neler yapılabilir.