S.S. Türkiye Hayvancılık Kooperatifleri Merkez Birliğimiz (HAY-KOOP) ve S.S. Türkiye Köy Kalkınma ve Diğer Tarımsal Amaçlı Kooperatif Birlikleri Merkez Birliğinin (KÖY-KOOP) ortaklaşa olarak 10-12 Mart 2017 tarihinde T.C Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü tarafından verilecek ‘’Ulusal Süt Kayıt Sistemi Veri Girişi’’eğitim programının Grand Park Lara Hotel’de düzenlenmiştir. Eğitim programı sonunda katılımcı bölgelerimize ''Katılım Belgesi'' verilmiştir.