Kooperatifçilik İle İlgili Görüşlerinizi Bekliyoruz

Kooperatifçiliği daha ileriye götürmek amacıyla aşağıdaki soruların cevaplarını arıyoruz. Lütfen yorumlarınızı, görüşlerinizi bize...

Devamını oku...
TAKBİ Projesi 13. Grup Toplantısı

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu genel Müdürlüğü ve Alman Kooperatifleri Konfederasyonu ile işbirliği içerisinde yürütmekte olduğumuz...

Devamını oku...
HAYKOOP ZİRAAT BANKASI GÖRÜŞMESİ

12.09.2017 Salı günü Ankara'da Haykoop Merkez Birliği yönetim kurulumuz Ziraat Bankası Tarım Bölümü Başkanı Ferhat Bey'i ziyaret ederek...

Devamını oku...
TÜRK-ALMAN KOOPERATİF BİRLİKLERİNİN İŞBİRLİĞİ PROJESİ ÇALIŞTAYI

TÜRK-ALMAN KOOPERATİF BİRLİKLERİNİN İŞBİRLİĞİ PROJESİ 8. ÇALIŞTAYI 06.09.2017'de Ankara'da CK Farabi Hotelde gerçekleştirildi.

Devamını oku...
“ 10 – 12 MART 2017 ” ULUSAL SÜT KAYIT SİSTEMİ VERİ GİRİŞİ

S.S. Türkiye Hayvancılık Kooperatifleri Merkez Birliğimiz (HAY-KOOP) ve S.S. Türkiye Köy Kalkınma ve Diğer Tarımsal Amaçlı Kooperatif Birlikleri...

Devamını oku...

Kooperatifçiliği daha ileriye götürmek amacıyla aşağıdaki soruların cevaplarını arıyoruz. Lütfen yorumlarınızı, görüşlerinizi bize iletiniz. 

 

 1. Kooperatiflerin üretim planlaması ve pazarlama konusunda ki etkinliğin artırılması için mevzuat düzenlemeleri başta olmak üzere neler yapılabilir?
 2. Mevzuattaki boşluklar nelerdir?
 3. Tarım Politikaları içinde kooperatiflerin yeri ne olmalı?
 4. Kooperatif devlet ilişkisi nasıl olmalı?
 5. Örgütlenmede ki görev tanımdan kaynaklanan karışıklık nasıl giderilebilir?
 6. Kooperatiflerin fonksiyonel olması için sağlanabilecek avantajlar neler olmalı?
 7. Kooperatiflerin iş ve işlemlerinin denetlenmesi nasıl olmalı
 8. Kooperatiflerin mali açıdan güçlenmesi için ( finansman sorunun çözümü için ) neler yapılması gerekmektedir.
 9. Kooperatiflere finansal kaynak sağlayacak kooperatif bankası kurulması hakkındaki görüşleriniz?
 10. Kooperatiflerin AR-GE çalışmaları hakkında ki görüşleriniz nelerdir?
 11. 1163 sayılı Kanunla kurulmuş kooperatiflerin Tarım ve Orman Bakanlığı çatısı altında toplanması hakkında görüşleriniz?
 12. Kooperatiflerde görülen dağınık örgüt yapısının düzenlenmesi nasıl olmalıdır.
 13. Tarımdaki örgüt yapısının düzenlenmesi nasıl olmalıdır? Örgütlerin ortak çıkarlar doğrultusunda hareket etmesi nasıl sağlanabilir?
 14. Örgütlenme bilincinin arttırılması için neler yapılabilir? Örgüt yöneticilerinin ve üye çiftçilerin bilinçlendirilmesi için neler yapılabilir.

Merkez Birliği’nin amacı, ortak birliklerinin ve bunlara bağlı kooperatiflerin, ortaklarının küçük ve büyük baş ile  kanatlı, arı, hayvan ve bunlara ait ürünlerinin üretimi, işlenmesi, pazarlanması ve verimlerinin artırılması için ıslah çalışma yapmak.

Hayvansal üretimin ekonomik olmasını, sektörün rekabet gücünü arttırmak için bu hususlarda ilgili faaliyetleri ve soy kütüğü kayıtlarının yapılması ile hayvan ırklarının ıslahını damızlıkların sağlıklı ve hijyenik koşullarda yetiştirilmesini ve hastalıklardan ari bir şekilde üreticilere intikali ve korunmasını Bölge  birlikleri aracılığı ile sağlamaktadır.

Birlik ve kooperatif  çalışmalarını  kontrol etmek, ulusal ve uluslar arası platformlarda temsil ve işbirliği sağlamak, birlik ve kooperatif ilişkilerini düzenlemek ve geliştirmek. Her türlü hayvan ıslah çalışmalarını yapmak. Birlik ve kooperatifleri, bunlara  üye üreticilere eğitim çalışması yapmak, kooperatifçiliği geliştirmektir.

Düşünceleriniz bizim için değerlidir.

Duyurular